شنبه, 11 ارديبهشت 1395

هیئت امنا

 ترکیب هیات امناء موسسه براساس اساسنامه (دوره اول)

شماره و تاریخ صدور حکم

نام و نام خانوادگی

عضو

ردیف

19/2/88 

دكتر وحيد رضا اوحدي

رئیس هیات امناء

1

19/2/88

خانم شکوفه اقبالی

دبیر هیات امناء

2

19/2/88

حجه الاسلام و المسلمین مهندس مجید حبیبیان

روحانی

3

19/2/88

 

دکتر علیرضا وثیق

شکوفه اقبالی

دکتر منصور غلامی

اعضای هیات موسس

4

5/4/88

دکتر محمد علی زلفی گل

نماینده وزارت

5

19/2/88

دکتر علی اقبالی
دكتر وحيد رضا اوحدي

 دکتر خدادادی دربان
 دکتر محمد ملکی
 دکتر شمس بخش

اعضای هیات علمی

در هیئت امناء

6


استاندار همدان یا نماینده تام الاختیار ایشان

عضو دائم هیئت امنا

7

 

 

--------------------------------------------------

ترکیب هیات امناء موسسه براساس اساسنامه
(دوره دوم)

ردیف

عضو

نام و نام خانوادگی

شماره و تاریخ صدور حکم

1

رئیس هیات امناء

دكتر وحيد رضا اوحدي

 

2

دبیر هیات امناء

خانم شکوفه اقبالی

 

3

روحانی

حجه الاسلام و المسلمین مهندس مجید حبیبیان

 

4

اعضای هیات موسس

دکتر اسماعیل شهبازی

شکوفه اقبالی

دکتر علیرضا وثیق

5

نماینده وزارت

دکتر محمد علی زلفی گل

 

6

اعضای هیئت علمی

در هیئت امناء

دكتر وحيد رضا اوحدي
دکتر خدادادی دربان
 دکتر محمد ملکی
 دکتر شمس بخش

 

7

عضو دائم هیئت امنا

استاندار همدان یا نماینده تام الاختیار ایشان

 

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8